Behandling av personuppgifter

all kommunikation mellan dig och oss i samband med köp av vår app sker via distributören av appen, Apple App Store för iOS och Google Play for Android, och dessa distributörer inte delar någon information med oss har vi ingen aning om vem du är som köpare av vår app. Du kan därför vara lugnt förvissad om att vi inte sparar någon information om dig eller ditt köp. De transaktioner som sker vid ett köp är helt och hållet mellan dig och Apple Store/Google Play.

Skulle du kontakta oss via appen raderas all e-post-kommunikation efter 2 dagar. Inga personuppgifter eller kommunikation sparas.