HP MEK

Samtliga MEK-prov sedan hösten 2011!

 

Uppgifterna i MEK-provet består av kortare textstycken där ett, eller flera, ord har utelämnats och ersatts med en lucka ____. Efter varje textstycke presenteras fyra svarsförslag och du skall välja det svarsförslag som till betydelse, stil och form bäst passar in i textstycket.

Den rekommenderade provtiden för de 10 frågorna är 8 minuter vilket innebär att man i genomsnitt har 48 sekunder på sig till varje ORD-uppgift. Genom att öva på tidigare högskoleprov i appen lär du dig hur dessa uppgifter är uppbyggda och formulerade och du får en vana i att lösa denna typ av uppgifter.

Ordbok

Appen innehåller en ordbok med 100-tals ord, med förklaringar och textexempel på användning av orden, tagna från tidigare prov.

Tidigare MEK-prov

Appen innehåller alla MEK-prov fr.o.m. hösten 2011

Quiz-funktion

Berika ditt ordförråd, lär dig nya ord och kontrollera din ordkunskap genom att öva på tidigare prov i appen.

Börja studera inför kommande högskoleprov med HP MEK!

Ladda ner HP MEK idag från Apple Store!

Apple Store

Google Play