HP ORD

Samtliga ORD-prov sedan hösten 2011!

 

Delprovet ORD prövar din förmåga att förstå ord och begrepp. Varje uppgift inleds med ett ord eller ett uttryck. Efter varje ord presenteras fem svarsförslag och du skall välja det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden i det givna ordet eller uttrycket.

Den rekommenderade provtiden för de 10 frågorna är 3 minuter vilket innebär att man i genomsnitt har 18 sekunder på sig till varje ORD-uppgift. Genom att öva på tidigare högskoleprov i appen lär du dig hur dessa uppgifter är uppbyggda och formulerade och du får en vana i att lösa denna typ av uppgifter.

Kategoriserad ordbok

Appen innehåller en ordbok med över 5000 ord med förklaringar. Orden är ordnade i kategorier för ett mera fokuserat lärande.

Detaljerad förklaring av ett ord

Slå upp ”på djupet”-förklaring för flertalet ord på nätet, direkt från appen.

Tidigare ORD-prov

Appen innehåller alla ORD-prov fr.o.m. hösten 2011

Quiz-funktion

Berika ditt ordförråd, lär dig nya ord och kontrollera din ordkunskap genom att öva på tidigare prov i appen.

Börja studera inför kommande högskoleprov med HP ORD!

Ladda ner HP ORD idag från Apple Store!

Apple Store

Google Play